မိုဘိုင်းအပ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် »

၀၀၆_ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး – ဝိမုတ္တိဉာဏဓမ္မ ဆရာတော်ဉူးကုသလ – ဝိမုတ္တိ ကျောင်းတော်ကြီး – (ဒုတိယနေ့ – တတိယအချိန် – ၃၀.၀၆.၂၀၂၄)
၀၀၅_ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး – ဝိမုတ္တိဉာဏဓမ္မ ဆရာတော်ဉူးကုသလ – ဝိမုတ္တိ ကျောင်းတော်ကြီး – (ဒုတိယနေ့ – ဒုတိယအချိန် – ၃၀.၀၆.၂၀၂၄)
၀၀၄_ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး – ဝိမုတ္တိဉာဏဓမ္မ ဆရာတော်ဉူးကုသလ – ဝိမုတ္တိ ကျောင်းတော်ကြီး – (ဒုတိယနေ့ – ပထမအချိန် – ၃၀.၀၆.၂၀၂၄)
၀၀၃_ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး – ဝိမုတ္တိဉာဏဓမ္မ ဆရာတော်ဉူးကုသလ – ဝိမုတ္တိ ကျောင်းတော်ကြီး – (ပထမနေ့ – တတိယအချိန် – ၂၉.၀၆.၂၀၂၄)
၀၀၂_ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး – ဝိမုတ္တိဉာဏဓမ္မ ဆရာတော်ဉူးကုသလ – ဝိမုတ္တိ ကျောင်းတော်ကြီး -(ပထမနေ့ – ဒုတိယအချိန် – ၂၉.၀၆.၂၀၂၄)
၀၀၁_ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေး – ဝိမုတ္တိဉာဏဓမ္မ ဆရာတော်ဉူးကုသလ – ဝိမုတ္တိ ကျောင်းတော်ကြီး – (ပထမနေ့ – ပထမအချိန် – ၂၉.၀၆.၂၀၂၄)